Ablonczy Ágnes

Ablonczy Ágnes

(Dr. Michna Ottóné)

1947-ben születtem Budapesten, lelkész-pedagogus házaspár, tíz gyermeke közül, negyedikként.
élõ egyházi közösségben növekedtem, formálódtam.
1967-ben kerültem férjemmel Vaskútra, majd 1979-ben Bajára.
Ötödik-hatodik gyermekem születése közötti idöszakban végeztem el a fõiskolát, és gyermekkönyvtárosként tevékenykedtem.
1985 óta minden nyáron beszélgetõ-alkotó tábort szervezek tizen-huszonévesek számára.
A gyermekek és fiatalok között forgolódva, õket érintõ törekvések sodrában, kezdtem el meseféléket, verseket irni.
[Elsõ] meséskötetem 1993-ban jelent meg, Adj találos mesét címmel.
Szerepeltem azóta egy bajai antológiában, (Teredben élek 1994) néhány versemmel.

[Önálló verseskötete 1993-ban jelent meg, Pillelét címmel.]
[A szerkesztõ megjegyzése]
Közben visszakerültem a könyvtárba, és ott irodalmi kört kezdtem szervezni a helybéli illetve környékbeli alkotóknak. Két éve kiadványunk is van: Sugó-kör. Negyedévenként jelenik meg. A kétezredik évfordulóra verses bajai antológiát szerkesztettünk: Egyszerû jel címmel.

E-mail: omichna@freemail.hu

A szerzõ “viaskodása, keresõ szándéka, létmegmutatása, míves, érzékeny sorai, az átadás és önmegtartás párhuzam-lengésének, a megbízható egyensúlyhoz vezetõ rejtjeleit kutatják.”
Sinkovits Péter
Zomborban élö költõ-szerkesztõ