ÁSATÁS

ÁSATÁS

Dr. Kõhegyi Mihálynak

Koponyaüregben barlangfestmények.
Megelevenednek mészkövek, tufák.
Elfelejtett földekben ásat az Ész.
Korokat tár fel a réteges Tudás.

A vallatott mélység megnyílt szájából
kifordulnak korsók, cserepek, kovák.
Gödrükbe süllyedt sírok beszélik el
némaságukkal, hogy kunok, szarmaták

éltek itt, hol a Múlt Jelenné válik.
S él a velõben egy másik halálig!