A bajai könyvtár kincsei

A bajai könyvtár kincsei

A bajai könyvtár kincsei című könyvet az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ jelentette meg. A kötet 74 oldalon 18 színes képpel mutatja be azokat az értékeket, melyet az Ady Endre Városi Könyvtár őriz. A könyvtárról ilyen jellegű kiadvány még nem született. A bajai zsinagóga épületéről már sokan írtak. Kiadványunkban elsőként foglaltuk össze az elmúlt évek új kutatási eredményeit, és tesszük a nagyközönség számára hozzáférhetővé a zsinagóga múltját. A bajai zsidóság történetéből is ezért csak a zsinagógával és a szomszédos iskolával kapcsolatos adatokat emeltük ki, mert ezek meghatározzák a genius loci-t. Második kincsünk az Örökségünk: az 1945 előtti bajai könyvtárak gyűjteményei, melyek a régi könyves állományát meghatározzák. A régi könyvtárak három típusát: egy egyházi (bajai ferencesek), egy főúri (Hadik-Barkóczy és Zichy) és egy olvasóegyleti (Bajai Polgári Olvasó Egylet) könyvtárat ismertetünk. A kiadvány igazi érdekessége mégis a régi könyvek bemutatása, hiszen a különböző televíziós felvételek alkalmával, már többször láthatta a nagyközönség a könyvtár ősnyomtatványát, de az antikvák vagy a hungaricumok csak néhány látogatónk láthatta eddig. A régi könyvek készítésének titkaiba is beavatjuk az olvasókat. A kötet végén szómagyarázat segíti a könnyebb tájékozódást a régi könyvek világában.

A bajai könyvtár kincseiA kötet a felnőttrészlegben az olvasószolgálati pultnál (Munácsy u. 9. ) kapható 500 forintért.