Esnagy József

MAGAMRÓL

1943-ban születtem, Baján. Néhány év kivételével folyamatosan itt élek. Elsõ verseskötetem 1982-ben Éjféli hazatérés, a második 1992-ben A türelem órái, a harmadik 1994-ben Kisvárosi hóesésben címmel jelent meg.
Szerepeltem a Tüzes ünnep /1980/, a kétnyelvű Találkozások /1983/ és a Teredben élek /1994/ című antológiákban.

Verseim, színes írásaim, cikkeim napi-és hetilapokban, valamint idõnként megjelenõ kiadványokban jelentek és jelennek meg..

A KÖLTÉSZETRŐL

A VERSEK varázsszavak. Mindig szerettem Őket. Hittem, megkönnyítenek az örök hétköznapokban, mert várandós vagyok Velük s általuk. Éppen úgy szenvedek Tõlük, mint az az asszony, aki egyetlen fiát az aszfaltot szegélyezõ árok szélén, zöldellõ, napsütötte úton hirtelen jött fájdalommal szüli meg. Az így született gyermeknek még az anyja sem jósol nagy jövõt ebben az agyoncivilizált, fegyverropogásos világban. Csak annyit, hogy jóságos és szép legyen. És persze igazságos és õszinte szavú is. A varázsszavak majd megokosítják, ha megtalálja Õket. Addig is a hétköznapokat ünnepekké teszik az anyai simogatások. Az elsõ becézgetések lombokat hajlítanak fölé, hogy árnyéka legyen, a széltõl is óvja. Pedig hát fáktól vannak a szelek, a viharok. A felhõket a fák levelei lehelik ki, hogy aztán esõ legyen, hó legyen. Így röpülnek anyáról fiúra a varázslatos varázsszavak. És addig enni kell, inni kell. És verset írni is. Ugyan minek? Ki kéri? Senki!

enki sem mondja: Verset írni ÉLET. Inkább, halál. Mert olyankor az ördög tartja az embert a hóhér keze alá, míg a szemébõl lassan kirepülnek a csillagok.

A KÖNYVRÕL

Elsõkötetes alkotó Esnagy József. Éjféli hazatérés címû kötetének megjelenését Baja városa szellemi és gazdasági erejének összefogásával segítette….
A Bajai Tanítóképzõ Fõiskola adjunktusa, Eördögh Endre szerkesztette a kötetet….
A költeményekhez írt elõszavából a mûvészetek, a költõ iránt érzett szeretete, segítõ szándéka tükrözõdik. Klossy Irén grafikusművész, a fõiskola docense tervezte a borítót. Jenei László illusztrációi díszítik a gyûjteményt.

A poézia berkeiben eligazodni kívánó Esnagy József munkásságának nyitányát képezõ “Éjféli hazatérés” vibráló, oszcilláló képeinek szövevényében három alapgondolat, lírai téma tapintható ki. Így az õsökhöz kapcsolódó érzelmek post festum ismételt átélése, az “Én”-érzés költõi koncipiálása, s végül a társadalmi reflexiókat is tartalmazó kifejezésmód követhetõ nyomon….
Már az elsõ versfüzérben megfigyelhetõ az úgynevezett “nehéz” /nem rímelõ, bonyolult asszociációs láncot elindítani képes/ és “ritmikus” versek együttes alkalmazása. Igaz, hogy egynéhány vers poétikai kompetenciája kérdéses. Elegendõ itt példaként idézni a következõ sorokat: ” És árnyékká izzik föl a teste,/ akár a hold gladiátor-súlya”, vagy: ” a szél visz – / hordja a hamudat,/ pedig még játszani szeretnék, / játszani veled;/ gyerekjátékot faragnék/ szétzúzott csontjaidból”…..
Meg kell állapítani azonban, hogy a nyelvi lelemény ilyenfajta felhasználása, inkább csak kivételnek tekinthetõ a kötetben….
Esnagy József költõi alkatának legpregnánsabb kifejezõjéül az úgynevezett “személyes” líra bizonyult. Ezen az úton érdemes tovább haladnia….

Költõi egyensúlyát még nem érte el, ám az egyetlen, az õ igazi útjára rátalálva, rengeteget dolgozva, átélve, átérezve a körülötte lezajló minden egyes élettöredéket, talán tovább folytatja megkezdett útját az irodalomban.

MAGOCSA LÁSZLÓ
KÖNYVESPOLC
Petõfi Népe l984.április 15.

CSAK AZ SEGÍTENE,
HA EGYETLEN SIKOLTÁS NYILA
MELY BÁRHONNAN IS ELRÖPÜL,
ÁTFÚRNA TÖBBMILLIÁRD SZÍVET.

Páskándi Géza

Unokáimnak: Alexandrának, Daniellának, Leventének!

ÉJFÉLI HAZATÉRÉS /1982/

ÕSEIM EMLÉKÉRE
ESTE
NAGYANYÁM TÖRTÉNETE
ÕSZI ÉNEK
BÚCSÚSZÓ APÁMHOZ
KÉT NEMZEDÉK BALLADÁJA
HÓESÉS ELÕTT
AJÁNLAT
TALÁN EGY FEJSZE KELL
KISVÁROSI ÉJ
ÚTI ÉNEK
MESE
NÉMAJÁTÉK
A HARMINCHATODIK NYÁR
BESOROLTATOTT
ÉJFÉLI HAZATÉRÉS
KENYEREM KEREK ARCOM

A TÜRELEM ÓRÁI /1992/

KIKIÁLTÓ
HAZAFELÉ
NEM VOLTAM SEHOL
AZ ÉN MÚZEUMOM
ÖNELEMZÉS
OKTÓBERI SIRATÓ
LÉLEKSZAKADVA
SZÉLTÕL
HA ÖLELIK AZ EMBERT
AZ ANYÓS INTELMEI
LEVÉL F. L-NEK
PAPRIKÁK
TÖPRENGÉS EGY SŰRŰ DÉLUTÁN
RÓMAI ELÉGIA
DÓZSA-REKVIEM
VÉGTELEN MENETBEN

KISVÁROSI HÓMEZÕBEN /1994/

ÚJRA ITT VAGYOK
TÜREMKEDIK A SZÉL
RÖVID ÖNÉLETRAJZ
AZ ÖREG VILLON BALLADÁJA
CSIPKERÓZSIKÁK
HULLÁMZÓ HAJÓKON
KORASZÜLÖTTEN JÖTT A NYÁR
CSAK EGY LEHETSZ
MÁRIA-ÉNEK
ÉRTELEK ÉN
A PERDÜLÕ VÍZ
KÉPEK A KERTBŐL
HÁROM SZÍN
ELNÉZÕBEN A KOSZLÓ ÉG ALATT
ESTE VAN
A DUNÁBÓL CSAK A TENGER
CSAK ÍGY SIKERÜLT
ODÜSSZEUSZ UTAZÁSA
A……………….
SZABÁLYTALAN ÉNEK
TÁJKÉP 1994 MÁRCIUS
KIBÉRELT MATRACOM CSENDJÉN
TUDTAM
FOHÁSZ

SZARVAS AZ ÚTON /1998./

TÉTOVA NAPLÓ
BOKÁZIK CSATTOG S FÖLDERENG
SZABAD ÁRAMLÁSBAN
150 ÉV: PETÕFI EMLÉKEZETE
KETTEN AZ ÉJSZAKÁBAN
KÓBORLÓ SZONETT-FORMÁK
SZARVAS AZ ÚTON

A SZOBRÁSZ ELTÉVELYEDÉSE /1998/

HOLD ALATTI KÉPEK
A SZEGÉNYSÉG BALLADÁJA
MEGBÉKÉLÉS
MÉG ROSSZABB
A SZOBRÁSZ ELTÉVELYEDÉSE
BEFEJEZETLENÜL
FOGADD EL
TABLÓKÉP
AXIÓMÁK (Részletek)
AMIKOR MÉG NYÁR VOLT
ELLENTÉTES ÉRZELMEINK
MÁSKÉPPEN NEM LEHET
NEM AZ ÕSZINTESÉG
MINDENKITÕL ELKÖSZÖNTEM
SZEMÉBEN MÁR LÁTOM A TENGERT