FÖLDI ÉLET

Owen O’ Neill:

LIFE ON EARTH

Fordította: Pausch Róbert

 

FÖLDI ÉLET

Homo erectus odalépett hozzám a vasútállomás peronján.
Különös gonosz lények voltak a vállára tetoválva.

Õ csak tökéletesítette a sétálás mûvészetét, miden báj
s kecsesség nélkül.

Hosszú karjait elõre nyújtotta, kínosan nézett ki
szakadt gatyájában.

Rábámultam, s nem tudtam elrejteni meglepõdésemet.
De tudtam, hogy ez nem tréfa volt.

Mondta, hogy a maga módján megneheztelt az egzisztenciámra.
Meg akart ütni a testem különféle részein,
hogy feltöröljem a flasztert a képemmel.

Egy korai korból, tökéletesítettem a futás mûvészetét.