HIMNUSZ

HIMNUSZ

Szeretlek Hazám!
Mondanék Neked: Rólad
csillagos-szépet.
De torkom kútjába zuhan a szó,
mert sziszegõ földeden
olykor kígyóra lépek!

Szeretlek Hazám!
Múltad, s Jövendõd
bûnhõdjük most a Mában.
Itt amnesztiás rabok az eszmék:
segélyeken tengõdnek,
elavult ideákban!

Szeretlek Hazám!
Dolgozom érted, de
semmit nem fog átkom.
S mint kimerült koldus, üres zsákon
szépítgeted álmaink,
holnapi uzsorákon!

Szeretlek Hazám!
Ma éhen virrad,
a ez a Múltnál élesebb.
Szólsz, hogy adjunk a rászorulóknak?
– Az adjon éhezõnek,
aki nála éhesebb?