KALAPÁCS

KALAPÁCS

Zámbó Lászlónak

Lakbéradó, házadó, gépkocsiadó,
ebadó, személyi adó, kereseti adó,
jövedelemadó, jövedelemtöbblet-adó,
különadó, pótadó,
ilyen adó, olyan adó.

R
I
A
D
Ó

R
I
A
D
Ó

!