REGGEL

REGGEL

árnyak nyelvébõl
pattan a hajnal
rügyek lobognak
kibontott hajjal
szennyeseiket
a fények mossák –
kinyitja szemét
a világosság