SZÁLAS BÉLA

ESZTÉTIKAI INVERZIÓK

Beauty is truth, truth beauty.

(KEATS)

Szép az,
ami igaz;
de még szebb,
ha valami
nemcsak az.

Igaz az,
ami szép;
de még igazabb
ha valami
több, mint
szépség.

Szépen igaz
és igazán szép:
a természet
titkoktól
fénylõ arca,
mint Istentõl
származó
végtelen
ajándék.

 

SARLÓSBOLDOGASSZONY

Ecce, iste venit saliens in montibus,

transiliens colles.

(Cant. 2 , 8)

A nagytemplom ormán
a megújult kereszt
a déli nap hevétõl
lassanként
felizzik.
A Duna menti város
a lankatag melegben
lemetszett kalászként
álomra
hanyatlik.
A lég kitisztul.
Az éteri rezdülés
némi túlvilági
üzenetet hallat.
Az utcán a virágok
illatára a fák
szellõktõl átjártan
olykor
bólogatnak.
A Flórián-szobornál
a virágárus kislány
orcáját pirosra
csókolja a nyár.
Gyönyörû az idõ; az örök ifjúság
Sugóra strandolni
mai nap is lejár,
A Dunánál Türr István
lépcsõs kilátója
a környezõ fákkal
a víz fölé mered.
Hídfõk némán állnak ,
mintha várakoznának.
Messzirõl fénylenek
a szekszárdi hegyek.