TERC

TERC

REGGEL

Árnyak nyelvébõl
Pattan a hajnal,
Rügyek lobognak
kibontott hajjal,
szennyeseiket
a fények mossák.
Kinyitja szemét a világosság.

DÉL

Széles ez a rét,
tágas.
Szomjas állatra
zuhan

a kútágas.

ESTE

Szökik a fény, éj korma olvad.
Megfáradtan ciripel a csend.
Szekéren húzzák fenn a Holdat.
Felhõk kifakult árnyéka leng.
A tudatból kihull az alany.
Annak van súlya, ami tárgyi.
Ami halálon túl megmarad,
a némasága tud kiabálni.