Helyben használat

Nyomtatott, hangzó és képi dokumentumok helyben használata.

A könyvtáros segítséget nyújt a katalógusaink, kézikönyvtárunk használatához.

Az olvasó a legnagyobb gonddal köteles kezelni a nála lévő kézikönyvtári és raktári dokumentumokat. Nem szabad a nyitott vagy csukott dokumentumokra helyezett papírlapon írni, ábrákról átrajzolással másolatot készíteni, a dokumentumot gondatlanul vagy benedvesített ujjal lapozni, lapjait behajtani, nyitott állapotban lefelé fordítva letenni.

Tilos a könyvtári dokumentumba bármilyen eszközzel beírni, sorokat aláhúzni, kiemelni. Tilos a dokumentumokat megcsonkítani, lapokat, táblákat, képeket, mellékleteket eltávolítani, kötetlen anyagból bármit kiemelni, tékában tárolt újságok, folyóiratok sorrendjét megváltoztatni.

A nagyméretű könyveket, bekötött és bekötetlen hírlapköteteket, a dobozban, tékában tárolt anyagokat, továbbá a mikrofilmeket és a videó dokumentumokat különös gonddal kell kezelni, ezek használatával kapcsolatban további szabályok betartását írhatja elő a könyvtár.

Az olvasó a raktári dokumentumokért azok visszaadásáig felelős. A raktári dokumentumokat az olvasók csak a könyvtáros közvetítésével, a nyilvántartás módosítása után adhatják át egymásnak.

Egyik olvasó a másik olvasó asztaláról sem raktári, sem kézikönyvtári dokumentumot nem vehet el.

A könyvtári dokumentumok másolását az olvasópultnál lehet megrendelni. A másolást csak a könyvtáros végezheti.