Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) tagja, a könyvtárközi kölcsönzés alapszolgáltatásunk. Az ODR-ben szolgáltató könyvtárak teljes gyűjteménye a könyvtárhasználó rendelkezésére áll valamilyen formában. Eredeti példány könyvtárközi kölcsönzéséről a dokumentumot szolgáltató könyvtár dönthet.

A könyvtárközi kölcsönzés keretében a könyvtárunk az állományában nem szereplő könyvtári anyagot, vagy – erre irányuló kérelem esetén – annak másolatát más könyvtártól beszerzi, s a könyvtárhasználó rendelkezésére bocsátja.

A szolgáltatás menete:
A szolgáltatást beiratkozott olvasó veheti igénybe. A könyvtár felnőtt részlegében (volt zsinagóga) az olvasószolgálatnál kell kérni. Ez ügyben Kurityák Mihálynét kell keresni.

A könyveket e-mail-ben is lehet kérni: konyvkozi@bajaikonyvtar.hu.

A könyvtárközi kölcsönzéssel kérhető könyvek megtalálhatók az ODR honlapján: http://odrportal.hu.

Térítési díj:

Az ODR-rendszeren keresztül kért könyvek kölcsönzése ingyenes, de könyvek visszaküldéséért fizetni kell. Baja Város Képviselő testülete 5/2000. (I.28.) Ktr. sz. önkormányzati rendelete alapján a könyvtárközi kölcsönzés alkalmával a könyvtárhasználó a könyvtár részére köteles megtéríteni:
a könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos igazolható postai költséget (1000,-Ft).