Helyismereti gyűjtemény

A Helyismereti Gyűjtemény az Ady Endre Városi Könyvtár /Baja, Munkácsy u. 9.; volt zsinagóga épületének/ emeletén található.

A városi könyvtár 1952. óta gyűjti “tájismereti” anyagát. Az utóbbi évtizedekben egyre erőteljesebb társadalmi igény jelentkezik a helyismereti információk iránt. A környezet múltjáról, jelenéről, értékeiről, hagyományairól képet kaphatnak a városlakók a gyűjteményt vizsgálva.

Ezúton hívjuk fel a város polgárainak figyelmét, hogy ha rendelkeznek Baja városról többletinformációt nyújtó tárgyi emlékekkel (régi bajai képeslapok, fotók, plakátok, könyvek, térképek, iskolai értesítők stb.), és felajánlanák a köz számára, a könyvtár elhelyezné a gyűjteményben.

A gyűjtemény dokumentumtípusai:

A helyismereti könyveink száma közel 5000 egység. A könyvek nagyobb hányadát a szakirodalom alkotja. Találhatók közöttük monográfiák és gyűjteményes kötetek, nagy számban iskolai értesítők, vannak kézírásos régi kötetek (mint pl. a Bajai Állatvédő Egyesület Jegyzőkönyve, 1903-ból; a ciszterci rendi főgimnázium Tóth Kálmán Önképzőkörének Díszkönyve, 1907-ből), őrizzük helyi személyek műveit, illetve helyi személyekről készült életrajzokat, múzeumi évkönyveket, idegenforgalmi városismertetőket, bajai utcanevekről készült művet, szolgáltatások jegyzékét, helyi intézmények történetét, Baja város szabályrendeleteit, régi egyletek szabályait, a megyéről szóló alapvető, tájékoztató munkákat, a vonzáskörzet községeiről készült műveket stb.
A szépirodalomban helyi szépírók önálló munkái, antológiák, helyi személyről szóló írások és olyan kötet is helyet kap, amelyben a cselekmény helyszíne Baja.
Periodikából 272 címet tartunk nyilván kardex-lapon (folyóirat, hetilap, üzemi lap, diáklap, alkalmi lap, hirdetőújság).
Lapkivágataink száma kb. 13.000 db. A nem helyi lapokban megjelent, de a gyűjtőkörünkbe tartozó cikkeket kifénymásoljuk, ill. kivágjuk és eltesszük.
A régi -1859-1950 közötti – bajai újságokat a könyvtár az Országos Széchényi Könyvtártól szerezte be mikrofilm formában. Rendelkezünk a mikrofilmek használatához szükséges mikrofilm-leolvasóval.
Aprónyomtatványaink között (kb. 5000 egység) található gyászjelentés, árjegyzék, prospektus, kiállítás-katalógus, röplap, meghívó és plakát.
Térképlapokat, atlaszokat is gyűjtjük, van közöttük a mohácsi vész előtti időszakot ábrázoló vármegye térkép, 19.sz.-i  és mai megye térkép, atlasz, amely Bács-Kiskun megye valamennyi városáról, községéről tartalmaz térképet és az 50-es évektől máig bajai várostérképek.
Gyakran keresnek az olvasók régi, 16-17-18. sz.-i Baja-térképet, sajnos eredeti példányban ilyen nálunk nem található. A századforduló idején készült fali térképünk van Bajáról, amelyet a bajai Kollár Antal Könyvkereskedés adott ki. Ezen kívül egy 1932-es évből származó részletes bajai falitérképünk van, amelyen a városi kutak (ártézi-, mélyfúrású-, kerekes-, gémes stb.) is jelölve vannak, illetve egy 1949-ből származó, Baja várost ábrázoló, részletes falitérkép.
Kotta: kéziratos és nyomtatott kottáink vannak (helyi zeneszerző alkotása, ill. helyi személy tiszteletére készült zenei darab – valamennyi bajai kiadású).
Kép- és hangdokumentumaink:  A fotók, képeslapok kb. a 60-as évektől gyűjtöttek. Egészen régi (19. sz. vége, 20. sz. eleje) fotóink csupán kis számban vannak.
A hangdokumentumtípusaink között van hangszalag, hanglemez, hangkazetta és CD-lemez, melyek helyi zenészek (pl. a Bajai Kamarazenekar, a bunyevác zenét játszó Cabar zenekar, Ad Libitum Kamarakórus stb.) műsorát, illetve Bajával foglalkozó rádióműsor felvételét tartalmazzák.
Videot gyűjtünk: helyi rendezvényekről, személyekről, a városról.
A Bajai TV anyagát 2003 szeptemberétől gyűjtjük DVD-n.
Kézirataink: Helyismereti jelentőségű szakdolgozatok, disszertációk, (hivatalos és magán) levelek vannak a gyűjteményben.

A bajai önkormányzati testületi ülés anyaga: előterjesztéseket, tervezeteket, határozatokat, helyi költségvetéseket tartalmaz; 1985-ig visszamenőleg kb. 245 dosszié.

A gyűjtemény használata:

A dokumentumok – a különlegesen értékes anyag védelmét és a mindenkori hozzáférés lehetőségét biztosítva – csak helyben használhatóak.

Ez alól kivétel: A dokumentumtípusok közül a k ö n y v duplumai és az élő bajai (és Baja vonzáskörzetéhez tartozó) szépírók kötetei, ezek kölcsönözhetőek. Könyvtárközi kölcsönzési igény esetén a kért anyagot – a megfelelő rendelkezések figyelembevételével – átengedjük használatra. Kölcsönzés esetén a kölcsönzési határidő: 3 hét.