Adatbázis

Arcanum: www.arcanum.hu
Az Arcanum Digitális Tudománytár (rövidítve ADT) egy magyar nyelvű digitális könyvtár, amely korabeli kézikönyveket, folyóratokat, napi- és hetilapokat tesz közzé az interneten. Könyvtárunkból az adatbázis ingyenesen hozzáférhető.

NAVA : www.nava.hu
A NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) egy audiovizuális tartalmakat gyűjtő magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum. 2006 óta digitálisan rögzíti, feldolgozza és online hozzáférhetővé teszi a közszolgálati csatornák, valamint a legnagyobb lefedettségű kereskedelmi televíziók és rádiók magyar gyártású és magyar vonatkozású műsorait. Továbbá befogad helyi audiovizuális tartalmakat is a kulturális örökség részeként.

Typotex: www.edu.interkonyv.hu
Az edu.interkonyv.hu a Typotex Kiadó megkerülhetetlen felsőoktatási adatbázisa. Az oldalon több mint 600 könyv és jegyzet érhető el online pdf formátumban természettudomány, társadalomtudomány és műszaki tudomány kategóriákban.

További ajánlatunk:

Hungaricana Közgyűjteményi Portál
A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a könyvtárakban, múzeumokban és levéltárakban közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek.

Magyar Elektronikus Könyvtár
Az Országos Széchényi Könyvtár által már több mint 20 éve működtetett Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) a legrégebbi hazai nyilvános elektronikus könyvgyűjtemény. A digitális állományában jól rendszerezetten és több szempont szerint is visszakereshetővé téve találhatók meg műszaki, gazdasági, humán és társadalomtudományi témájú művek, valamint szépirodalom is.

Web iskolai könyvtár
A Web Iskolai Könyvtár egy több mint 4000 tételt tartalmazó virtuális gyűjtemény. A közoktatásban az iskolai könyvtárak gyűjteményét és szolgáltatását bővíti. A képzést és a tanulást támogató magyar nyelvű, referensz internetes források adatbázisa, mely felhasználható az iskolai oktató-nevelő munka során.

Távoktatási linkgyűjtemény
A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont által összeállított linkgyűjtemény, amelynek a célja, hogy támogassa a pedagógusokat és a diákokat a tantermen kívüli tanulásban. A felületen elektronikus dokumentumok, tankönyvek mellett online tananyagok, webináriumok és tantárgyspecifikus gyűjtemények is találhatók.

Magyar Nemzeti Digitális Archívum
A MaNDA adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, valamint kulturális és oktatási intézmények, az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatású Programban digitalizált kulturális javait teszi közzé.

Magyarország képes történeti kronológiája
Az adatbázisban történelmünk sorsfordulóit, a mindennapok és ünnepek eseményeit követhetjük nyomon a kezdetektől a második évezred végéig. Az időrendben felsorolt szikár tényeket a tárgyi és szellemi kultúra emlékeivel, korabeli és később született képzőművészeti alkotásokkal illusztráljuk. A képanyag az 1995 és 2001 között kiadott Encyclopaedia Humana Hungarica CD-ROM taneszköz-sorozat javított és bővített időrendjére, valamint az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási munkái során keletkezett képanyagra épül.