Számítógépes szolgáltatások

Hozzáférés a könyvtár belső hálózatán elérhető katalógusunkhoz, adatbázisokhoz, szöveges CD-ROM-okhoz.

A beiratkozott olvasók részére a számítógépes katalógusok használata ingyenes.

A számítógépes hálózat használói a hálózat hardver és szoftver eszközeiért anyagi felelősséggel tartoznak. A szándékosan okozott kárt a felhasználó köteles megtéríteni.

A felhasználók jogosultak a hálózaton lévő valamennyi, általuk elérhető adatbázis és szoftver rendeltetésszerű használatára, a szoftverek és adatbázisok lemásolása azonban tilos.

Az olvasó a szolgálatot ellátó könyvtáros által kijelölt, helyszámmal ellátott számítógépen dolgozhat.

Más adatainak megszerzésére tett kísérlet, mások adatainak, állományainak megtekintése, módosítása, törlése, olyan programok használata, amely a hálózati forgalom tartalmának vagy nem nyilvános információknak az elérésére, megtekintésére szolgál, tilos és a könyvtárból való kizárást vonhatja maga után. Ugyancsak tilos a számítógépek rendszerfolyamatait a rendszergazda engedélye nélkül módosítani.

A felhasználók a számítógépeken az Olvasó nevű felhasználói fiókba léphetnek be.

A számítógép használat díja a felnőtt részlegben 100 Ft/óra.

A gyermek részlegben 14 éven aluliaknak a számítógép használat ingyenes.

A felhasználók a számítógép Dokumentumok mappájába menthetik az adataikat. A felhasználó adatai hardver, illetve szoftverhiba esetén megsérülhetnek, értük a könyvtár felelősséget nem vállal. A szoftver szellemi termék, azok illegális lemásolása szigorúan tilos. Adatok az Internetről korlátozás nélkül letölthetők a rendszergazda által installált célszoftverek segítségével és átmásolhatók az AEVKMK által forgalmazott adathordozókra. Az adatok nyilvánosságra hozatalából, publikálásából és minden egyéb közzétételéből származó jogi felelősség a használót terheli.

Szeméremsértő, fajvédő és a törvényekbe ütköző adatfájlok megtekintése, letöltése szigorúan tilos.

A felhasználók részére a számítógépeken elérhető szolgáltatások:

Office program (MS Office vagy OpenOffice): szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció készítés,
Internet elérhetőség

A felhasználók – a hardver hozzáférésüknek megfelelően – díjazás ellenében használhatják a hálózati nyomtatókat. Szöveges dokumentum nyomtatása: 25 Ft/oldal, illusztrált: 40 Ft/oldal.