Régi könyvek

A Könyvtár „Régi könyvek tára” két részből áll: a régi könyvek gyűjteményéből (az 1850 előtt megjelent művek) és az 1850-1950 közötti dokumentumokból. „Régi Könyv” állománya körülbelül 4300 kötetből, illetve ennél nagyobb számú műből áll, lévén sok kötet kolligátum.

Katalógus: http://www.eruditio.hu/lectio/aevk

Három ősnyomtatványunk közül a legkorábbi Plinius: Naturalis historiae című, Velencében, 1472-ben nyomtatott műve. A Vergilius: Publii Vergilii Maronis opera: cum Seruii Mauri Honorati Grammatici… című 1492-ben Nürnbergben kiadott alkotás pedig egyedülálló példány Magyarországon.

Antikváink egyik értékes darabja Bock Hieronymus 1550-ben Strassburgban kiadott Kreütterbuch c. műve. A könyv gyógynövényeket és receptúrákat ismertet egyedi, kézzel színezett metszetekkel. A leírások mellett háztartásvezetési tanácsokat, kertművelés -és állatgondozási ismereteket is közöl.
A másik Antonio Bonfini: Rerum Ungaricum decades c. alkotása, mely kecskebőrrel bevont vaknyomásos fatábla kötésben, sárgaréz csattal díszítve található.

Bibliográfiai leírásukat itt tekintheti meg: http://asterope.bajaobs.hu/antikva/talloz.php

A 17. századi nyomtatványok értékes kötete az 1615-ben, Wittenbergben megjelent Psalterium. A zsoltároskönyv 17 nyelven íródott és eredeti pergamen kötésében maradt fenn.

18. századi könyveink között a 64 kötetes, Lipcsében, az 1720-as években kiadott (az akkori Európa legnagyobb lexikona) a Grosses vollständiges Universal-Lexicon éppúgy szerepel, mint a Diderot és D’Alembert által szerkesztett Nagy Francia Enciklopédia első és második kiadása.

A kéziratos könyvek egyik kuriózuma Báró Apor Zsuzsanna (1701-1728) gróf Haller Józsefné „Liktariumoknak, Confectumoknak s virág csinálásának modgyáról való jegyzések” c. írása. A fiatalon elhunyt grófné még két kézirata közül a levesekről szóló a Vendéglátóipari Múzeumban található. Süteményekről és kézimunkákról írt kézirata pedig kallódik.
A másik érdekes kéziratos könyv egy orvosi munka betegleírásokkal Georg Kuprecht ismeretlen szerző tollából. A „Künstreiches Artzneybüchlin” Meintz-ben íródott, 1553. január 17-i dátummal zárva.

A gyűjtemény részét képezik még a többnyire magyar nyelvű folyóiratok is, ilyenek a Honművész, a Regélő, a Nemzeti Újság, a Pesti Hirlap a Budapesti Szemle és egyéb periodikumok.

Régi könyves állományunkat három egykori könyvtár anyaga határozza meg: a ferences rend bajai kolostorának, a Hadik-Barkóczy és Zichy grófok, valamint a Polgári Olvasó Egylet könyvtára.

Az Ady Endre Városi Könyvtár régi könyv gyűjteménye

A Régi Könyvek tára igazgatói engedéllyel kutatható, melyhez kérelmet kell benyújtani. (A kutatásról bővebben lásd a könyvtárhasználati szabályzatot.)

A Zsinagóga megtekintése mellett, előzetes egyeztetés után régi könyveinket is bemutatjuk, valamint lehetőséget nyújtunk könyv-könyvtár -és művelődéstörténeti órák megtartására is.

Beszámoló a K 88 jelzetű, Kabbala Denudata seu Doctrina Hebraerorum (1677.) kötet restaurálásáról.